آغاز اولین جلسه پارلمان جدید عراق با کفنپوشی جریان صدر + فیلم

قلمروهای ایالات متحدهٔ آمریکا که در دریای کارائیب و اقیانوس آرام پراکنده هستند، نه منطقهٔ زمانی را شامل میشوند. هر ژنرالی که دستورالعملی برای عملیات ضد شورش را نوشته یا در مورد دلایل شکست در افغانستان و عراق گزرش داده از جمله «دیوید پترائوس» ژنرال بازنشسته ارتش همین ضعف را بیان کرده است.

آیا ارتش امریکا صرفا برای محافظت در برابر تهدیدات خارجی است یا مقوله «سایر تهدیدات» از سوی شبه نظامیان شورشی را نیز در برمی گیرد؟ ثالثاً، در سوریه نتایج دلخواه آمریکا محقق نشده بود و آمریکا، عراق را به عنوان نقطه ورودی برای دخالت گسترده­تر در سوریه می­دید و بعد از ورود به عراق، عملاً و به طور گسترده­تر وارد بحران سوریه شده و مسیر آموزش نظامی مخالفان اسد، هموارتر می­گردید، «حتی به نظر می­رسد آمریکا در نظر دارد مرکز فرماندهی در مقابله با داعش در سوریه را درون کشور عراق یا ترکیه قرار دهد» (Guardian, 2015: 1). رابعاً، خطر بازگشت صدها تن از شهروندان اروپایی و آمریکایی که به داعش پیوسته بودند به کشورهایشان وجود داشت.

برای مثال، یک میهن پرست ضد دولتی خشم خود را علیه مقامهای فدرال اعمال کند و یک پهپاد مملو از مواد منفجره را روانه گنبد ساختمان کنگره کند و یا برای دفاع از عقایدش اسلحه به دست گیرد. جیم هیک، موسس این سازمان گفت پس از بازدید از دنباس که عملیات ارتش اوکراین علیه مخالفان در آنجا اجرا می شود، تصمیم گرفت وجود لازم را برای چنین رادیویی تخصیص دهد.

هم چنین، بند ۲۵۳ از قانون امریکا وجود دارد که به رئیس جمهوری این امکان را میدهد از نیروهای مسلح برای سرکوب شورش یا خشونت داخلی استفاده کند به شرطی که دولت ایالتی ایالت قادر به اجرای قوانین نباشد یا از اجرای آن خودداری ورزد و یا مانع از اجرای عدالت طبق قوانین فدرال شود. تاریخ آن کشور مملو از مقاومت ایالتی در برابر قدرت فدرال بوده است و هم چنین، مقاومت در برابر اشغال را تجربه کرده است.

از سالهای آغازین انقلاب اسلامی ایران تا یکی دو سال پیش، تنشزدایی روابط کشورهای اسلامی منطقه با رژیم صهیونیستی فقط در مصر انجام شده بود، به همین خاطر، ایران با توجه به یکی از اصول سیاست خارجی انقلابی خود نمیتوانست با چنین کشوری رابطه داشته باشد.

این اصول برای چند سال اول انقلاب بطور گستردهای اعمال گردید و ایران مرکز ثقل رفت و آمد همه نهضت های آزادی بخش، جریانات سیاسی و معارض حکومتها و همینطور حامی جریان های مخالف قدرت های بزرگ شد.اما به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشور های جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و امریکای شمالی روی آورد.

در این میان، عملیات اطلاعاتی نقطه ضعف بزرگ ارتش امریکا خواهد بود. در نتیجه نباید مسائل امنیت ملی مانند برجام را از پنجره کوته فکرانه منافع حزبی و سیاسی نگریست و همواره باید به یاد داشت توافق بد میان ایران و قدرت های بزرگ تبعات منفی گسترده ای برای کشور داشته و توافق خوب برای همه خوب است.

در بین کشورهایی که تحولات بیداری را سپری کردند، کشوری که مهمترین ﺗﺄﺛﻳر را بر منافع ملی آمریکا دارد، مصر است. کشوری رها در اقتصاد و منزوی در جامعه جهانی، درگیر با کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش بیسابقه تورم، اعمال تحریمهای هستهای و نچرخیدن چرخ زندگی مردم و رونق مفاسد اقتصادی در پایان چهار سال دوم ریاستجمهوری او از ایران کشوری پرچالش ساخت.

بعید میدانم که او بتواند چنین ظرفیتی را در جامعه احیا کرده و عدهای را با خود همراه کند تا ذیل او فعالیت سیاسی کرده و امیدوار باشند که روحانی بتواند به عرصه سیاست برگردد. ارتش امریکا از نظر فرهنگی و نهادی برای ایفای نقش به عنوانی یک بازیگر داخلی مناسب طراحی نشده است بله برعکس نقش آن در زندگی امریکایی به طور خاص به گونهای طراحی شده تا در عملیات داخلی خنثی باقی بماند.

«جان گالوین» ژنرال چهار ستاره ارتش در سال ۱۹۸۶ میلادی ذهنیت نظامی را در بُعد جنگ احتمالی داخلی «ناخوشایند» توصیف کرده بود. این تعارض حامل نشانه هایی از جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است(سلیمانی،1390:8).تا کنون حدود 170 نوع و روش عملیات روانی شناسایی شده است که امروزه رسانه های آمریکایی از عمده آنها ایران به شکل کاملا زیرکانه ای استفاده میکنند(جنیدی،139021:).ایالات متحده امروز با مشکل جدی برای فهم دقیق مردم ایران روبروست و از این طریق در تلاش است تا به نحوی با مردم ایران ارتباط برقرار کند..

قانونی مصوب سال ۱۸۰۷ میلادی سرکوب شورش علیه یک دولت ایالتی با درخواست فرماندار را میسر میسازد. دولت می آمد و ۲۰ درصد را به یک شکل برمی داشت و مابقی که تا ۳۲ و خردهای می آمد را در تبصرهها در قالب استقراض صفر می کرد. این دولت البته میتواند از مولفههای داخلی اثربپذیرد تا جهتگیری سیاست خارجیاش طرح و شکل یابد اما باید پذیرفت که این مسیر مطلق نیست.

بله. البته قبل از ایشان هم فردی به نام عرباسدی که مسئول دفتر خبرگان رهبری آقای دکتر روحانی در زمان انتخابات در استان سمنان بودند، به من پیشنهاد کرده بودند ولی من به این موضوع جدی فکر نکرده بودم. شوک اولیه این انتخابات با رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان زده شد. اعضای گروههای مسلح راست افراطی از جمله «نگهبانان سوگند» که یکی از بزرگترین گروههای شبه نظامی ضد دولتی محسوب میشود در عمل به نیروهای پلیس و حزب جمهوری خواه وارد شده و نفوذ کرده اند.

۲- وجود هرج و مرج و نزاع در دولت بر سر تدوین سیاست خارجی. با وجود همه توانمندیهای ارتش ایالات متحده، نتیجه کاملاً نامشخص خواهد بود. سوابق قانونی و دستورات اجرایی صریح حاکم بر استفاده از نیروی نظامی در خاک امریکا وجود دارند. باید اصولی که کمتر مورد توجه بوده، در تعامل تمامی جناحها و ارکان قدرت با یکدیگر پیگیری شود.

این جنبشها مسلح هستند و تعدادی از اعضای آن گروهها با مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای با درجه پایین بازداشت شده اند. واقعیت این است که بدیل قابلمقایسه و چشمگیری برای تفکر اصلاحات و اعتدال دیده نمیشود اما یکی از ویژگیهای عرصه سیاسی ایران، سیالیت آن است. بنابراین در زمان جنگ سرد هم ایالات متحده از نظر کیفیت نظامیگری، بسیار جلوتر از اتحاد شوروی بود.

پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط تل آویو- رباط در پائیز سال گذشته، این اولین سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به مغرب به شمار میرود. اکنون این موضوع در امریکا کاملا عادی شده که نمایندگان سیاسی خواستار اعمال خشونت علیه مخالفان سیاسیشان هستند.