آیا نسخه اصلی «برجام» مُرده است؟

هم چنین در روند استعمارزدایی، نظام سیاسی بیشتر کشورهای رها شده از سیطره استعمارگران بر اساس دموکراسی شکل گرفت. موج دوم، از سال 1881 تا 1926 میلادی و در این موج با فروپاشی امپراطوریهای روسیه و اتریش، دولتهای جدیدی شکل گرفتند که در آغاز به دموکراسی گراییدند؛ مانند جمهوری وایمار که جانشین امپراطوری آلمان شد. پیشنویس توافق ۲۰ ساله بین ایران و روسیه ارائه شد؛ این توافق درباره بسیاری از محورها است مانند همکاریهای نظامی، خریدهای نظامی در ایران، مسائل اقتصادی و افزایش یافتن میزان تعاملات و تبادلات اقتصادی بین دو کشور. او تا حدودی بر تئوری قدیمی سیاسی سیاسی متکی بود، اما تا حدی تصویری از خودش را به عنوان ملکه ویرجین به ملکیت خود تحمیل کرد و سخنرانی هایش در تعیین نقش او از زبان های رمانتیک مانند «عشق» استفاده زیادی کرد. مداخله مستقیم نظامی شوروی، این جنگ داخلی را به زودی به جهاد جهانی به مقابل کمونیست های افغان و شوروی سابق تغییر داده و افغانستان به عرصه جدید جنگ نیابتی کوچک در جنگ سرد مبدل گردید که باعث ظهور طالبان و تروریست های القاعده و مداخله نظامی آمریکا- ایساف به تعقیب حمله بر ضد آمریکا در 11 سپتامبر 2001 گردید.

قوم پشتون که نمیتوانست این شرایط را تحمل کند با به راه انداختن جنگهای داخلی دوساله (3-1371شمسی) بار دیگر افغانستان را دچار آشوب و ناامنی کرد. که عمدتاً پشتون بودند در این جنگ شرکت داشتند. جامعه روحانيت مبارز که هاشمي رفسنجاني به عنوان يکي از اعضاي شوراي مرکزي آن شناخته ميشد، از هاشمي حمايت قطعي و کامل کرد. وی 4 موج برای دولت- ملتسازی قائل شده است: موج اول، موج بهار آزادی از سال 1848 تا 1852 میلادی ادامه داشته و به طور عمده بر اروپای غربی متمرکز بوده است. در این جا برای دولت- ملتسازی تقسیم بندی نظر اشمیتز مورد توجه است. آنچه واضح است این نکته میباشد که اساسا اینطور به نظر میرسد که توافق اصلی و اولیه برجام تا حد زیادی مُرده است و اقدامات ایران و آمریکا نیز معطوف به توافقی جدید در پوشش توافق قدیمی است. بر این اساس همان گونه که گفته شد در مدل از پایین به بالا، در طول زمان به تدریج و بر اساس برخی عوامل (از جمله ارتباطات) یک گروه انسانی ساکن در سرزمین مشخص به یک فرهنگ واحد و بر مبنای آن به هویت مشترک دست می یابند و در جهت حفظ وجود متمایز و بهبود رفاه خود سعی در ایجاد دولت خود می نمایند.

به این مدل همان مدل از پایین به بالا گفته میشود. پادگان رزم مقدماتی آیت الله خاتمی یزد پادگان خاتمی مجموعه ای از مراکز آموزش رزم مقدماتی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در حدود 15 کیلومتری شهر تاریخی یزد قرار گرفته. پس از مدتی احزاب جهادی بر ارتش سرخ پیروز شده و نیروهای شوروی خاک افغانستان را ترک کردند و برای نخستین بار به صورت رسمی و آشکار حاکمیت سیاسی افغانستان در دست قوم تاجیک با ریاست جمهوری برهان الدین ربانی قرار گرفت. دولت موقت می بایستی یک انتخابات سراسری را برگزار نماید تا مردم دولت انتقالی را که شامل تمام گروه های سیاسی میشود را انتخاب نمایند و در نتیجه یک دولت فراگیر مستقر شود. کودتای خونین نظامی توسط کمونیست های خلق- پرچم (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) به راه انداخته شد و کشور را در مغاک جنگ های نیابتی برای سال ها غرق کرد. وی افزود: اما دومین مسئلهای که باعث شد ما به نقطه کنونی برسیم تغییرات اجتماعی و نسلی عظیمی است که در درون کشور به وقوع پیوست. بنابراین هم باید به اقشار کم درآمد کمک شود و حتماً دولت این کار را خواهد کرد و هم باید بازار ارز ما متعادل شود که دولت همه تلاش خود را انجام داده و انجام خواهد داد و امیدوارم مردم در روزها و هفته آینده شاهد یک بازار متعادلی در این زمینه باشند و هم میتوانیم روابط سیاسیمان را با دنیا بهتر کنیم.

سیاست ما بازداندگی است و این رزمایش از همین رو است. دکتر روحانی افزایش ارزش سهام بورس را نشان از امید مردم دانست و افزود: وقتی بورس رونق دارد یعنی نقدینگی درست هدایت میشود که به سمت تولید و بورس میرود؛ وقتی صادرات رونق پیدا میکند یعنی نقدینگی به سمت صادرات میرود؛ وقتی تولید افزایش پیدا میکند یعنی نقدینگی به سمت تولید میرود. یعنی چارچوب ذهن نویسنده آن است که یا «من» میفهمم که چرا باید عرفاً و موجهاً عزاداری کرد یا اگر احساسات و عواطف و فهم من به این مسئله قد نداد، پس حتماً توافقاتی پشت صحنه دارد! در واقع روشن است که در بیشتر جوامع این هویت مشترک و واحد ابتدا در چهره هویت قومی تبلور پیدا میکند، و نهایتا با ایجاد دولت خود، و پیشرفت همبستگی و یکپارچگی وسوق دادن وفاداری ها از سطح قوم به سطح ملت، در قالب دولت ملی در می آید. الیزابت امینی زاده تهران و پیشه بازیگری را از ابتدا تا امروز انتخاب کرده است. ذیل این مدل دولت- ملتسازی تلاش میشود که ابتدا با هم پیمانان ائتلافی صورت گیرد تا از امکانات آنها نیز در این راستا استفاده شود که این امر به توجیه بینالمللی آن نزد سایر ملل منجر میشود.