بخشودگی سود و جرائم وامهای بانک کشاورزی خبرگزاری خورنا

ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 3 هزار و 211 میلیارد تومان بود که 34 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل میدهد. روز دوشنبه 146 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس) با صف خرید 86 میلیارد تومانی برای دومین روز پیاپی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد 57 درصدی به رقم 9 هزار و 529 میلیارد تومان افزایش یافت. اما ارزش معاملات خرد سهام افت کرد و با کاهش 5 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 845 میلیارد تومان رسید که 2 درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل میدهد. همچنین شاخص کل فرابورس 99 واحد افت کرد و به رقم 18 هزار و 18 واحد رسید. امروز نمادهای «پارس»، «فملی» و «فارس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند و «خودرو»، «وبملت» و «وبصادر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «آریا» و «غصینو» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «فرابورس»، «توسن» و «شصدف» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. امروز از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس نزولی شد و در یک ساعت ابتدایی 6 هزار واحد افت کرد.

شاخص هم وزن نیز در پایان معاملات امروز هزار و 99 واحد نسبت به روز یکشنبه پائین آمد و در رقم 352 هزار و 103 واحد ایستاد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز یکشنبه 4 هزار و 180 واحد نزول کرد و به سطح یک میلیون و 332 هزار و 640 واحد رسید. در پایان معاملات دوشنبه ارزش صفهای فروش پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه 38 درصد کاهش یافت و 120 میلیارد تومان شد. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 145 هزار و 237 میلیارد تومان کاهش یافت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 26 میلیارد تومان بود. به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «محمود شایان» با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تولید مسکن اختصاص داده شده که سیستم بانکی باید این تسهیلات را پرداخت کند، افزود: بانک مرکزی این سهمیه را به ۲۷ بانک و موسسه مالی اختصاص داده است که بیشترین تسهیلات را باید بانک تخصصی بخش مسکن پرداخت کند. البته نحوه کارکرد و عملکرد بانکها در کشورهای مختلف کمی متفاوت مینماید، برای ذکر مثال باید عنوان نمود که در کشوری چون ژاپن بانکها در مقابل دریافت سپردهی افراد نه تنها سودی به حساب فرد اختصاص نمیدهند بلکه اصطلاحا سودهای منفی به حساب تعلق گرفته و فرد در مقابل وجود پول خود در بانک، ماهیانه مقداری به بانک پرداخت میکند.

در معاملات امروز نماد خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 147 میلیارد تومان بود. ارزش صفهای خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 148 درصد رشد کرد و در رقم 99 میلیارد تومان ایستاد. بیشترین صف فروش نیز به وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 19 میلیارد تومانی داشت. بیشترین صف فروش نیز به غدشت (شرکت دشت مرغاب) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 24 میلیارد تومانی داشت. امروز نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) با صف خرید 20 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. ارزش معاملات خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 24 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 868 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در یک ماه اخیر است. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 141 هزار و 126 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل میدهد. ارزش صفهای خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 56 درصد افت کرد و در رقم 341 میلیارد تومان ایستاد.

در این صورت ارزش فروش این تعداد اوراق برابر است با ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. در جدول حجم معاملات نیز سهام خودرو با تعداد 477 میلیون و 969 هزار و 324 سهم در صدر قرار گرفته است. پس از وسخوز، نمادهای وسخراج (شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی) و وسرضوی (شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی) بیشترین صف فروش داشتند. امروز قیمت سهام اغلب نمادهای گروههای «بانکها مؤسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات» افزایش یافت. همچنین 330 نماد کاهش قیمت داشتند که 228 نماد بورسی و 102 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 29 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 66 درصد بازار افت قیمت داشتند. به منظور دریافت شماره شناسه حساب بانکی ایران (شبا) برای حساب ها ی بانک ملت بایستی شماره حساب / شماره قرارداد مورد نظر را وارد نموده و عبارت امنیتی مشاهده شده را در فیلد مربوطه درج نمائید . اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزي مسئوليت پولگزاري و رسيدگي به همه مشکلات مالي و فيزيکي از اين دستگاه ها را بر عهده دارد و با کنترل شبانه روزي اين دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعبه اي به نيازهاي مشتريان به صورت شبانه روزي پاسخ مي دهند. داده ها نشان می دهد که پیچیدگی بیش از حد اغلب ارزش سهامداران را در بیش از 40% بانک ها از بین می برد.