توافق نامه مجوز نرم افزار کاربر نهایی EPSON

اعضای کمیسیون اقتصادی از وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی دعوت کردند تا با حضور در نشست کمیسیون چالشها و فرصتهای اقتصاد کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دهند. در این سند متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) هنگام دریافت خدمت از جهاد دانشگاهی به اطلاعاتی اساسی از قبیل ( رویدادها و دستاوردها، قوانین و مقررات، آیین نامه، شماره تماس مسوولین سازمان، راهنمای انجام خدمت، سوالات متداول، فرم های قابل دانلود و..

سند «دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی» (CPS): به تشریح دستورالعمل ها و روشهای اجرایی برای صدور، نگهداشت و استفاده از گواهی های الکترونیکی صادر شده توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی براساس سند «سیاست های گواهی الکترونیکی» می پردازد. این سند به بیان الزامات و تعهداتی که طرف اعتماد کننده در قبال استفاده از گواهی الکترونیکی دارند، همچنین الزامات و تعهداتی که مرکز صدور گواهی الکترونیکی پارس ساین در قبال طرف های اعتماد کننده دارد، می پردازد. با این حال از آن جاییکه صدور حق دسترسی به خدمات مشتری توسط خود مشتری مدیریت میگردد اسکای روم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص سوء استفاده احتمالی اشخاص ثالث از خدمات مشتری، با آگاهی یا بدون آگاهی وی، نخواهد داشت و مشتری میبایست نهایت دقت و حساسیت را در استفاده صحیح از امکانات مدیریتی فراهم شده جهت بالا بردن امنیت محیط بهرهبرداری از خدمات به کار گیرد.

خسارات احتمالی وارده بر هر نوع سیستم رایانهای و الکترونیکی و از دست دادن اطلاعات حاصل از دانلود و همچنین مسئولیت استفاده از محتوای ذکر شده بر عهده مشتری خواهد بود و اسکایروم هیچ گونه نظارت و مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت. 9.7. مشتری اطلاع کامل دارد که با استفاده از افزونهها و برنامهها و یا محصولات و نرمافزارهای جانبی توسط خود مشتری یا شرکتکنندگان امکان ذخیرهسازی، ضبط و نگهداری و انتشار محتوای ارائه شده در جلسات و رویدادها حتی بدون اطلاع مشتری و یا اسکایروم وجود دارد. تا زمانیکه نظام مدیریتی اصلاح نشود حتی لغو تحریمها به یک مُسکن موقتی در چله دوم انقلاب تبدیل خواهد شد. رییس جمهوری نیز در جلسه هفته گذشته دولت تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاهها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمیافتد، بر این اساس برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاهها، استانها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.

این صندوق میتواند در جذب منابع محلی و صرف آن در رونقبخشیدن به تولید و توسعه محلی (استانها) نقش بسزایی ایفا کند. 11.4. اسکایروم مجاز به همکاری با مراجع قانونی جهت انجام تحقیقات لازم در خصوص شناسایی عوامل متخلف بوده و میتواند هویت و اطلاعات شخصی افرادی را که در نقض قوانین و بروز خسارات مادی و معنوی مسئول میداند افشا نماید. 8.4. پرداخت صورتحساب توسط مشتری هیچ گونه تعهدی را مبنی بر ارائه خدمات برای اسکایروم به همراه نخواهد داشت و اسکایروم میتواند بنابر صلاحدید خود و به دلایلی چون عدم احراز صلاحیت مشتری، احتمال سوء استفاده از خدمات، دستورالعمل مراجع قانونی و قضایی و یا سایر دلایل موجّه هزینه پرداخت شده را به مشتری مرجوع نموده و از ارائه خدمات امتناع نماید.

در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت مقرر اسکایروم میتواند بنا بر صلاحدید خود از ارائه خدمات به مشتری صرف نظر نماید. 9.2. اسکایروم میتواند در صورت نیاز و با صلاحدید خود تعهدات مندرج در این توافقنامه را برای مشتری با روشهایی چون فعّالسازی مجدد خدمات و افزایش مدت آن بدون دریافت هزینه اضافی و یا توقف خدمات و فسخ این توافقنامه در قبال بازپرداخت متناسب با هزینه اشتراک و خدمات پرداخت شده توسط مشتری تضمین نماید. در مقابل، SLC تعهدی یک جهتی است که مشخص میکند تیم در چه زمان میتواند انتظارات و نیازهای مشتریان خود را تضمین کند.

9.8. ضبط و ذخیره سازی رویدادها و جلسات بدون اطلاع شرکتکنندگان نقض حقوق اولیه آنها است لذا در صورتی که مشتری قصد ضبط و ذخیرهسازی محتوی رویدادها و یا جلسات را دارد باید موارد را در ابتدای هر رویداد به اطلاع شرکت کنندگان برساند. 10.1. استفاده از خدمات اسکایروم به منزله مطالعه، آگاهی و پذیرش مشتری و یا شرکت کنندگان از تمامی مفاد این توافقنامه است و مشتری متعهد میگردد که شرکت کنندگان مطابق با مفاد این توافقنامه عمل خواهند نمود و در صورت نقض مفاد این توافقنامه توسط مشتری یا شرکت کنندگان و یا کاربران ایشان مسئولیت کامل عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری است.

ارائه درخواست خدمات از سوی مشتری به منزله آگاهی کامل مشتری از کیفیت و کمیت خدمات اسکایروم خواهد بود و اسکایروم مسئولیتی در خصوص عدم انطباق خدمات با انتظارات مشتری نخواهد داشت. 11.2. در صورت آگاهی اسکایروم از هر گونه محتوا و یا فعالیتهای ناقض قوانین و مفاد توافقنامههای اسکایروم (به تشخیص خود اسکایروم) میتواند بلافاصله دسترسی به آن محتوا را مسدود نموده، خدمات مرتبط با آن را متوقف و یا قطع کرده و هرگونه اقدام دیگری را که لازم بداند انجام دهد. 8.6. مشتری میتواند در هر زمان درخواست ارتقای خدمات خود را اعلام نماید. این تصویر به ویژه از آنجا یادآور کنفرانس تهران بود که طرفین مبل وسط که در سال ۱۳۳۲ فرانکلین روزولت روی آن نشسته بود را خالی گذاشته بودند.

  • صحت اقلام اطلاعاتی درخواستی
  • تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی
  • کپیرایت و حقوق مرتبط
  • ماده چهارم: استفاده از پکیج رایگان
  • خبرگزاری و اطلاع رسانی
  • مدت اعتبار

ضمن این که اگر قرار بر این موضوع هم باشد، جای آن در انتهای کار است نه درست وسط مذاکره که کار منتظر تصمیم سیاسی آمریکاست. البته صبح نو هم در یکی از تیترهای کنار خود به این موضوع پرداخته و با انتخاب تیتر «نمایش رفع تحریم» موضع خود را نشان داده است. هر یک از این قراردادها آثار و احکام خاص خود را دارد و نمی توان بدون بررسی آن رضایت نامه نسبت به امکان ابطال یا فسخ رضایت نامه اظهار نظر نمود. 9.3. مشتری اطلاع دارد که بخش عمدهای از خدمات اسکایروم بر بستر اینترنت ارائه میگردد و کیفیت این خدمات به زیرساخت ارتباطی فراهم شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران وابسته است. 9.5. مشتری اطلاع کامل دارد که مسئولیت هرگونه محتوا، فایل و اطلاعاتی که در حین بهرهبرداری از خدمات اسکایروم میان کاربران و مخاطبین مشتری ارسال و دریافت میگردند متوجه خود مشتری است.