جمهور – جو بایدن: دولت من ادامه دولت اوباما نخواهد بود

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد آخرین روند مذاکرات وین نیز گفت: در آخرین متون بهدست آمده از مذاکرات وین، بخشهایی از مطالباتمان در حوزه رفع تحریمها هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. تمامی اتفاقات تلخ ۱۸ سال اخیر به دلیل آن رخ داد که استراتژیست های غربی با هوشمندی و به طور پیوسته مسائل مختلف و لاینحل را در مذاکرات با مقامات ایرانی مطرح کرده و نزدیک به دو دهه تمامی مسائل کشور را به برنامه هسته ای گره زدند.

جلسه فوق العاده ای پارلمان عراق برای بررسی اوضاع خطرناک در بصره ظهر امروز شنبه با درگیری فیزیکی بین نیروهای محافظ شخصی نخست وزیر و نیروهای حفاظت از پارلمان آغاز شد. روزنامه هاآرتص با بیان اینکه «ائتلافهای منطقهای جدید، جایگزین ائتلافهای تحت رهبری آمریکا که روسیه میشود و ائتلافهای قبلی در حال فروپاشی است»، مینویسد: نقش نظامی آمریکا در عراق از ابتدای سال میلادی جدید پایان یافت اما همانطور که سخنگوی پنتاگون گفت؛ این یک تغییر در ماموریت است، نه لزوما تغییر در وضعیت فیزیکی.

طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال 91 است، نرخ بیکاری 11.2 درصد برآورد شده است. سفر طحنون بنزاید، مشاور امنیت ملی امارات، به ایران و گزارشهای مربوط به سفر پیشبینیشده رئيس این کشور به تهران، تابوی پنج ساله را شکست.

براساس آمار رسمی کنست، بیش از یکپنجم تمام خودکشیهای صورتگرفته میان صهیونیستها در سال گذشته مربوط به نظامیان بوده است. در نتیجه نباید مسائل امنیت ملی مانند برجام را از پنجره کوته فکرانه منافع حزبی و سیاسی نگریست و همواره باید به یاد داشت توافق بد میان ایران و قدرتهای بزرگ تبعات منفی گستردهای برای کشور داشته و توافق خوب برای همه خوب است.

متاسفانه تفکر اشتباهی که در کشورهای توسعه نیافته رایج است، پیوند زدن موضوعات امنیت ملی به محل اختلافات سیاسی میان احزاب است. سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است و نبود اجماع بر سر موضوعات امنیت ملی در نهایت امنیت کشور را به مخاطره میاندازد.

عوامل داخلی و خارجی گوناگونی در گزینش هدف و دستیابی به آن دخالت دارند. دولت خاتمی با 22 درصد، دولت هاشمی با 21 درصد و دولت میرحسین موسوی با 14 درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند. » اظهار داشت: موقعیت دولت آقای روحانی با آقایهاشمی، خاتمی و احمدینژاد فرق میکند.

این در حالی است که هیچ توافقی فارغ از دستاوردهای مالی نباید با امنیت ملی در تضاد باشد. فارغ از آنکه کدام دولت برجام را به نتیجه رساند و چه کسی در این موضوع مقصر است، باید در نظر داشت که هم اینک موضوع امنیت ملی ایران مطرح بوده و فواید یا مضرات هر توافقی تمامی مردم و گروههای سیاسی را در بر میگیرد.

در سیاست بینالملل، هر کشوری فعالیتهای خود را برای حداکثرسازی منافع ملی سازماندهی میکند. تنها درصورتی از اهمیت این عامل کاسته خواهد شد که نظامی در جهان شکل بگیرد که هیچ کشوری سودای تجاوز به کشورهای دیگررا در سر نپروراند یا سازمان های بین المللی از چنان ظرفیت و درایتی برخوردار شوند که بتوانند از هر تجاوزی در هر جا و به هر صورت جلوگیری نماید.

سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه تاکید کرده که «هم اکنون سطوح مدیریتی از جمله مدیر کل حقوق بشر و مدیرکل دیپلماسی عمومی بر عهده دو نفر از همکاران خانم هاست که از تجربیات خوبی برخوردار هستند».

به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش «ام اس ان بی سی» جان کری، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، در مصاحبهای که با این شبکه تلویزیونی داشت مدعی شد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از همتای روسی خود به شدت میترسد. به گزارش تسنیم، ترامپ طی مصاحبهای بهشدت از عملکرد دولت جو بایدن انتقاد کرد.

آیسیتی نیوز – مسئول سابق سایبری دولت اوباما و ترامپ از لزوم هماهنگی بیشتر جهانی برای مبارزه با کشورهای مخرب سایبری میگوید. بیشتر بخوانید: زلفی گل وزیر پیشنهادی علوم؛ حامی سرسخت پولی شدن دانشگاهها و نخبه حامی احمدی نژاد! خاورمیانه در حال عقبنشینی به درون خود، در جستوجوی جایگزینهایی برای قدرت ایالات متحده و آماده شدن برای بازگشت فعال ایران است.

این موضوع بدان معنا نیست که ایران باید به دنبال تسلیحات هستهای باشد؛ اما پاسخ نامناسب به تحریمهای آمریکا(فارغ از احیای مجدد برجام) باعث خواهد شد در آینده مقامات کاخ سفید رفتارهای گذشته خود در سیاست سخت گیرانه علیه تهران را تکرار کنند. اصل مهمی که در سیاست خارجی ایران به فراموشی سپرده شده این است که “رفتارهای تقویت شونده در روابط بین الملل تکرار میشوند. ” دولتها پیش و پس از انجام یک اقدام در عرصه بین المللی اقدام به سنجش هزینه – فایده خود میکنند.

در شرایط فعلی طبقه متوسط بیشتر به دنبال آن است که خود را حفظ کند. هرچه روابط بین کشورهای خلیج فارس و ایران بیشتر توسعه یابد، شانس پایان دادن به جنگ غمانگیز در یمن بیشتر میشود.

این طبقه اثرگذار بیشتر از آنکه به فکر همسایه و همشهری و هموطن خود باشد به فکر صیانت از خود است. برخلاف جهانبینی مادی که تنها نگاه مادی دارد و به عقل بشر اکتفا میکند، در نگرش توحیدی، انسانها برای تمییز مسیر حق از باطل و تنظیم روابط فردی و اجتماعی خود نیازمند به وحی نیز میباشند. این شکاف ایجاد کرد؛ از طرفی بیکاری ایجاد کرد و از سوی دیگر یک نگرش ضدمهاجرتی و ناسیونالیستی ایجاد شده است.

» نوشت مدیران ارشد حقوق و مزایای هنگفتی میگیرند اما منحصر به یک قوه نیست. اما اکنون چشمان خود را بسته است. اوباما میکوشید این موضوع را به مخالفان جمهوری خواه خود یادآوری کند که تعطیلی برنامه هستهای تهران با کمترین هزینه و بیشتری پاداش برای واشنگتن همراه بود. برداشته نشدن تحریمهای وعده داده شده و محدودیتهای شدید بر برنامه هستهای ایران در منطقهای که اسراییل دارای تسلیحات هستهای بوده و کشورهای عربی مرتجع تا بن دندان با تسلیحات پیشرفته غربی مجهز شده اند، مغایر با امنیت ملی تهران است.