سیر تا پیاز ماجرای اصالت ایرانی جو بایدن – سایت تیتربرتر

«رابرت مالی» نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه «سی ان بی سی» با تأکید بر اینکه زمان احیای برجام رو به اتمام است گفت در صورت احیای توافق هستهای ایران، واشنگتن تحریمهای ناسازگار با برجام را رفع خواهد کرد اما تحریمهایی که غیرمرتبط با برنامه هستهای ایران است، همچنان حفظ خواهد شد. علیرغم این نقش و جایگاه، دولت ایالات متحده آمریکا با اعمال استانداردهای دوگانه و با ادعاهای دروغین از جمله ادعای مقابله با تروریسم ، در اقدامی جنایتکارانه که ناقض قواعد و اصول حقوق بین الملل است مبادرت به طراحی و انجام حمله تروریستی علیه سردار شهید سلیمانی به عنوان یکی از بلندپایه ترینمقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم در خاک کشور میزبان عراق کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است: این اقدام مقامات وقت آمریکا در ترور علنی قهرمان بین المللی مقابله با تروریسم، خود پیامی در حمایت از گروه های تروریستی است که آشکارا دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم را بر ملا کرد. در این بیانیه اعلام شده است: وزارت امور خارجه اقدامات متعددی را با هدف دنبال کردن موضوع در تمامی سطوح داخلی، دوجانبه، منطقهای و بینالمللی انجام داده که در برهههای مختلف گزارش آنها در حد مقدورات به پیشگاه ملت بزرگ ایران ارائه شده و این مسیر پیگیریها با قوت و به صورت همه جانبه ادامه خواهد یافت.

وزارت خارجه تصریح کرده است: در واکنش به این ترور، اقدام فوری و موثر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نواختن سیلی به نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه عین الاسد عراق و آثار معنوی خون شهدای ایرانی و عراقی این واقعه ، معادلات را تغییر داد و باعث آغاز شکست راهبرد منطقه ای آمریکا شد که فرار آمریکا از افغانستان، آغاز فرآیند خروج از عراق و تغییر استراتژی حضور نظامیان آمریکا در منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس تنها گوشه ای از آثار و پیامدهای آن بشمار می رود. در این میزگرد که پنجشنبه از شبکه دوم تلویزیون پخش شد، آقایان دکتر خاتمی وزیر ارشاد اسلامی، مهاجرانی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری و فیروزان مدیرعامل انتشارات سروش شرکت داشتند. طرفین با امضای یادداشت تفاهم یا تفاهمنامه اگرچه سعی دارند نسبت به توافقاتی که حاصل شده از ایجاد آثار حقوقی الزامآور جلوگیری کنند ولی در عین حال نشان دهند که نسبت به مذاکرات انجام شده به یک نقطه مشترک دست یافتهاند تا در ادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد بتوانند به آن استناد کنند. در همین رابطه در عرصه خارجی و بین المللی اهتمام ویژهای صرف جلوگیری از تحریف واقعیت توسط آمریکا و سوءاستفاده آن دولت شد که محکومیت اخلاقی، سیاسی و حقوقی دولت آمریکا به خاطر دست زدن به این جنایت در سطح بین المللی از جمله نتایج حاصله آنها بوده است.

آقای بالوانی در آن یمان مسئولیت بخشی از شرکت را در اختیار داشت و به نوعی نفر دوم شرکت محسوب میشد. آقای ظریف تاکنون در اینباره سکوت کردهاند و با شناختی که نگارنده از آقای ظریف دارم تصور میکنم که ایشان نخواسته است با انکار این ملاقات مرتکب دروغ شده باشد. در بیانیه مذکور آمده است: به همین دلیل به درستی و با افتخار به ایشان لقب قهرمان مقابله با تروریسم و سردار صلح داده شده است. این بیانیه می افزاید: سردار شهید سلیمانی همواره در راستای سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در کمک به استقرار صلح و ثبات در سطح منطقه ای و بین المللی ایفای نقش کرد و اقدامات و تلاش های زیادی در مقابله با تروریسم بین المللی و گروه های تروریستی در حال رشد در منطقه انجام داد. جو در مقام معاون رئیسجمهور بر سرمایهگذاری در زیرساختها با هدف مقابله با رکود بزرگ مالی نظارت کرده و به تدوین سیاست آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکا از عراق در سال ۲۰۱۱ یاری رساند.

وی با اشاره به اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه پیدا میکرد آمریکا هم اکنون در حال مذاکره درباره مسائل منطقهای و موشکی با ایران بود و ترامپ اشتباه کرد که از برجام خارج شد، گفت: این جمله میتواند درست باشد که یک منظر ایرانی و یک منظر آمریکایی دارد. یعنی حتی اگر خانم کلینتون هم رئیس جمهور میشد، برای تحریمهای بیشتر و فشار مجدد بر ایران بهانههایی پیدا میکرد که ایران را وادار به گفتوگو در مورد موضوعات دیگر کند. البته موشکی از موضوعات مورد مذاکره نیست، به دلیل اینکه موشکی واقعاً خط قرمز ماست؛ اما در مسائل منطقهای ممکن است که گفتوگوهایی داشته باشیم. شما دقیقا به یک ترکیب ایدئال از سیبزمینی برشته، پنیر نرم و سس پرملات و لذیذ نیاز دارید.با طبخ پوتین در خانه حس کنید که در حال گردش در شهر کبک هستیدآیا تاکنون موفق شدهاید غذاهای بینالمللی ارائهشده در مجموعه ۵۰ غذای خوشمزه دنیا را طبخ کنید؟ سلام نو – کیوان پیشرویان: آخرین چیزی که کسی فکر میکرد تبدیل به خبر مهم رسانهها شود باد شکم یک سیاستمدار بود، حالا اما چنین شده است. اما دولت اوباما دولت قدرتمندتری بود؛ بعد از بوشی آمده بود که فقط نظامیگری کرده بود و بحث دروغگویی در مورد عراق را در کارنامه خود داشت.