لیست تحریمهای ایران

قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. اما تمامی این هزینه را نمیتوان به حساب تحریم اقتصادی آمریکا گذاشت. نمیتوان به راحتی از کنار مشکل تحریم ها در دامنه های آی آر رد شد و حرفی از مشکلات احتمالی نزد.

چنانچه تنها 10% کل هزینه جنگ را به تحریم آمریکا نسبت بدهیم، در آنصورت هزینه تحریم اقتصادی ایران به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.

البته، هزینه ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آنها بسیار دشوار است. هدف اصلی یک حسابدار صنعتی برآورد هزینه های اورده شده و خارج شده از یک شرکت و یا صنعت خاص است.

شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند. در مجموع، از ارزیابی بالا که عمدتا به دوره 1980 تا 2005 مربوط میشود، میتوان نتیجه گرفت که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا طی این دوره، علیرغم هزینه اقتصادی سنگینی که بر ایران تحمیل کرده، در نیل به اهداف تعیین شده خود ازموفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است.

این امر از شدت تناقض بین اهداف تحریم کاسته و اهداف تحریم را با ابزار آن سازگار و هماهنگ ساخته است. این پلها با ایجاد یک مسیر مستقیم بین سانفرانسیسکو و اوکلند قادر هستند روزانه بیش از ۲۷۰ هزار خودرو را عبور دهند.

بر مبنای شواهد بالا، در یک تحلیل ساده و اولیه میتوان هزینه ای را که تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا به همراه داشته، بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرد. بر این مبنی اگر فرض کنیم که میانگین هزینه تحریم ایران برابر با 2% تولید ناخالص ملی ایران بوده است و 20% هزینه جنگ عراق را به تحریم آمریکا نسبت دهیم در آن صورت به رقمی بالغ بر 100 میلیارد دلار خواهیم رسید. چنانچه هزینه متوسط کل تحریم های ناموفق را محک ارزیابی هزینه تحریم اقتصادی ایران قرار دهیم و فرض را بر این بگذاریم که میانگین هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده برابر با 1% تولید ناخالص ملی ایران است، در آنصورت به رقمی نزدیک به 27 میلیارد دلار خواهیم رسید.

• تصویب طرحی برای گسترش تحریم ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه های مالی، بانک ها و شرکت های خارجی از شرکت در طرح های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. قبل از تصویب قانون تحریم ایران – لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد.

با اینهمه، زیان احتمالی که بر آمریکا وارده شد، قابل توجه است.

محمودزاده با بیان اینکه امکانات و تسهیلات طرح جهش تولید مسکن به مراتب بیش از طرح های قبلی است افزود: به واسطه امکانی که قانونگذار تعیین کرده طرح جهش تولید و تامین مسکن از نظر میزان تسهیلات، سود وام ها و خدماتی که دولت میدهد به مراتب پیشرفتهتر از پروژههای قبلی است. محمودزاده با اشاره به اینکه ۴ شرط عنوان شده شروط عام است در خصوص استثنائات نیز گفت: بانوان مجرد بالای ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسای با بیان اینکه متقاضیان به هیچ عنوان فریب فروش امتیاز طرح مسکن ملی و یا نهضت ملی مسکن را نخورند، گفت: در حال حاضر سایت باز است و متقاضیان میتوانند اقدام به ثبت نام کنند؛ بنابراین خریدوفروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن را نخورند. ادموند کارت رایت Edmund Cartwright کشیش و مخترع انگلیسی به منظور بافت پارچه پنبه ای، نوعی ماشین بافندگی را معرفی می کند که با استفاده از نیروی محرکه سوختی کار می کند.

مراحل کار و نقشهها نیز همچنان باید به تائید دولت میرسید. در مجموع تحریم اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به بازار سرمایه و تکنولوژی پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرده و توان رشد اقتصادی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. افزون بر این، طی این دوره آمریکا میتوانست نزدیک به 2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. دکتر احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانی قیمت مسکن و همچنین از بین رفتن باغات در شهرهای بزرگ، گفت: بخشی از این مشکلات به نوع طراحی، ضوابط و مدیریت شهری بازمیگردد زیرا هنگامی که به منظور جلوگیری از تخریب طبیعت برای شهرها حریم تعیین میکنیم به دلیل تفاوت ایجاد شده در قیمت مسکن در بخش اصلی شهر و حریم، حاشیهنشینی افزایش یافته و علاوه بر تخریب حریم هزینههای اداره شهر هم افزایش مییابد.

این نوع گزارش در مؤسسات بازرگانی و تولیدی در پایان دوره مالی تهیه میگردد. در این مرحله مواردی از جمله معرفی ضامن و مدارک مربوط به ضمانت نیز لازم است.

بالاخره، با تصویب قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم دسامبر سال 2006، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی گشت. قطعنامه متعهد میشود که در صورت اجرای مفاد قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی تحریمهای بیشتری را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی ایران پیش و بعد از انقلاب حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از 9% در سال طی دوره 1959 – 1978 به حدود 3% در سال برای دوره پس از انقلاب کاهش یافته است.

این تسهیلات با تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد و بانکهای عامل مکلف هستند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. میانگین هزینه این تحریم ها برابر با 4.5% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم برآورد میشود. جمهوری اسلامی ایران خساراتی را که جنگ با عراق بر ایران تحمیل کرد، 150 میلیارد دلار برآورد نموده است. به گزارش ای بی سی نیوز، تحریمهای آمریکا دسترسی به داروهای خاص در ایران را به شدت کاهش داده است و بیماران خاص با کمبود دارو مواجه شدهاند.

بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان – ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد.